przesuń do początku strony

Lista aktualności

09 LUT 2018

Narada służb podległych ministrowi SWiA

Narada służb podległych ministrowi SWiA
Narada służb podległych ministrowi SWiA

9 lutego 2018 roku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się narada służb podległych ministrowi SWiA. W naradzie uczestniczył minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Joachim Brudziński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej – Marek Małkowski, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk.

Szef MSWiA podziękował funkcjonariuszom za rok wytężonej pracy. Minister docenił pomoc mieszkańcom regionu oraz sprawne usuniecie skutków intensywnych opadów śniegu przez podkarpackich strażaków.

Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Andrzej Babiec, przedstawił organizację podległego mu na terenie województwa garnizonu. Przybliżył charakterystyczne zagrożenia dla tego regionu oraz omówił realizację Programu Modernizacyjnego i sposób finansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Przed naradą szef MSWiA otworzył nowy budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. W trakcie uroczystości minister Brudziński wręczył wyróżnienia dla operatorów numeru 112 z Podkarpacia, a także nagrodził 12-letniego Bartka medalem „Młodego Bohatera”. Bartek, we wrześniu ubiegłego roku zauważył na przystanku autobusowym starszą kobietę, która wyraźnie bardzo źle się czuła. Chłopiec podszedł do kobiety, a ta poprosiła go, aby zadzwonił do jej córki. Na prośbę córki, Bartek wezwał pogotowie, co mogło uratować kobiecie życie.

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 rzeszowscy strażacy zaprezentowali samochody oraz sprzęt specjalistyczny, którym, na co dzień posługują się podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Na stanowisku Państwowej Straży Pożarnej prezentowane były między innymi materiały informacje na temat zagrożeń w sezonie grzewczym. 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, mł. bryg. Marcin Betleja, mł. bryg. Bogdan Bar
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

09 LUT 2018

Narada służb podległych ministrowi SWiA

wszystkie aktualności