do góry

Lista aktualności

08 WRZ 2020

Nominacja generalska w Pałacu Prezydenckim

Nominacja generalska w Pałacu Prezydenckim
Nominacja generalska w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopień generalski zastępcy komendanta głównego PSP st. bryg. Krzysztofowi Hejdukowi.

Podczas uroczystości minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wręczył nowemu generałowi pamiątkową szablę. W uroczystości uczestniczyli wiceministrowie Maciej Wąsik, Paweł Szefernaker oraz Bartosz Grodecki.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Patrz także: #NaZywo Pałac Prezydencki. Uroczystość wręczenia awansu generalskiego w Państwowej Straży Pożarnej: https://www.pscp.tv/w/1YqxoRgzMoZJv 
Czytaj także: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,181,uroczystosc-nadania-stopnia-nadbrygadiera-krzysztofowi-hejdukowi.html 
Czytaj również: https://www.gov.pl/web/mswia/prezydent-wreczyl-nominacje-generalska-zastepcy-komendanta-glownego-psp 

Opracowanie: Zespół Prasowy KG PSP
Zdjęcia: MSWiA

08 WRZ 2020

Nominacja generalska w Pałacu Prezydenckim

wszystkie aktualności