przesuń do początku strony

Lista aktualności

13 MAR 2018

Nowo mianowani dyrektorzy

Nowo mianowany dyrektor
Nowo mianowany dyrektor
Nowo mianowani dyrektorzy
Nowo mianowani dyrektorzy

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 9 marca 2018 roku powierzył bryg. mgr. inż. Mariuszowi Mojkowi, dotychczasowemu dyrektorowi Gabinetu Komendanta Głównego, pełnienie obowiązków dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Komendzie Głównej PSP.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej od dnia 9 marca 2018 roku powierzył st. bryg. mgr. inż. Edwardowi Pruskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Biura Logistyki w Komendzie Głównej PSP.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej odwołał st. bryg. mgr. inż. Włodzimierza Błaszczyńskiego ze stanowiska dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Komendant Główny PSP od dnia 13 marca 2018 roku powierzył bryg. mgr. inż. Pawłowi Leszko pełnienie obowiązków dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: Elżbieta Przyłuska, Przegląd Pożarniczy, Leszek Piekarski, Wydział Prewencji Społecznej KG PSP
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

wszystkie aktualności