do góry

Lista aktualności

03 KWI 2019

Nowo mianowani

Nowo mianowani.
Nowo mianowani.
Nowo mianowani.
Nowo mianowani.

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 kwietnia 2019 roku mianował mł. bryg. mgr. inż. Ernesta Ziębaczewskiego na stanowisko dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, natomiast mł. bryg. mgr. inż. Rafała Szczyptę na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń w KG PSP.

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 kwietnia 2019 roku mianował mł. bryg. mgr. inż. Jarosława Banacha na stanowisko naczelnika wydziału w Inspektoracie Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych w KG PSP.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego
Zdjęcia: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Głównego

wszystkie aktualności