do góry

Lista aktualności

29 GRU 2015

Nowy zastępca komendanta głównego PSP

 

Minister spraw wewnętrznych i administracji powołał bryg. Marka Jasińskiego na stanowisko zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
29 grudnia 2015 r. nominację nowemu zastępcy komendanta głównego PSP wręczył Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Bryg. mgr inż. Marek Jasiński urodził się 21 października 1964 r. w Żyrardowie. Służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1989 r., w IV Oddziale Zawodowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, jako przodownik roty. W 1995 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, a następnie w 2001 r. Akademię Podlaską w Siedlcach. Od 1997 r. był m.in. oficerem w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, gdzie w kolejnych latach zajmował stanowiska starszego oficera, kierownika sekcji oraz zastępcy naczelnika wydziału. Od kwietnia 2005 r. do lutego 2007 r. bryg. Marek Jasiński był komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Od 2007 r. pełni służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, początkowo jako dyrektor biura, a następnie jako doradca komendanta głównego PSP.
Jako strażak Państwowej Straży Pożarnej wielokrotnie brał udział w działaniach ratowniczych, w tym również jako dowódca grupy operacyjnej komendanta głównego PSP.

Opracowanie: Wydział Informacji i Promocji KG PSP;
Zdjęcia: archiwum MSWiA

29 GRU 2015

Nowy zastępca komendanta głównego PSP - spotkanie w MSWiA

wszystkie aktualności