do góry

Lista aktualności

01 SIE 2016

Odpowiedź na wystąpienie Pana Roberta Osmyckiego Przewodniczącego Sekcji Krajowej Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w sprawie uwolnienia dodatków motywacyjnych

Pismo wyjaśnia motywy działania podejmowane przez Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej w zakresie porządkowania bardzo istotnego obszaru jakim jest polityka kadrowa i płacowa w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność:

 Wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność  Wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność

Odpowiedź Komendanta Głównego PSP na wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność:
 Odpowiedź Komendanta Głównego PSP na wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność  Odpowiedź Komendanta Głównego PSP na wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność  Odpowiedź Komendanta Głównego PSP na wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność

 

wszystkie aktualności