do góry

Lista aktualności

28 MAR 2008

Odprawa kadry dowódczej Mazowieckiej Brygady Odwodowej

26 marca br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim odbyła się odprawa kadry dowódczej Mazowieckiej Brygady Odwodowej. W odprawie uczestniczyli: nadbryg. Ryszard Psujek Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Tomasz Gartowski Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Marek Wieżbicki Starosta Powiatu Grodziskiego, Andrzej Składanek Wicestarosta Powiatu Grodziskiego, mł. bryg. Jan Osiej Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej, Grzegorz Riemer właściciel Pogotowia Ratunkowego w Grodzisku Mazowieckim.
Nadbryg. Ryszard Psujek powitał zaproszonych gości, przedstawił plan odprawy, złożył podziękowania dla byłych dowódców oddziałów i pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej oraz wręczył nowe decyzje na nieetatowe funkcje w MBO.
Szef sztabu MBO st. kpt. Mariusz Lenartowicz przedstawił sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Brygady Odwodowej w 2007 roku i Plan pracy Mazowieckiej Brygady Odwodowej w 2008 roku.


St. bryg. Tomasz Gartowski Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności przedstawił organizację odwodów operacyjnych na terenie kraju i zapoznał zebranych z postępem prac dotyczących inspekcji gotowości operacyjnej oraz finansowania grup specjalistycznych.
Nowe struktury organizacyjne Mazowieckiej Brygady Odwodowej omówił mł. bryg. Jan Osiej - Dowódca MBO.
St. bryg. Hubert Chmielecki Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Mazowieckim zaprezentował funkcjonowanie systemu ratowniczego na terenie powiatu grodziskiego.
Grzegorz Riemer właściciel Pogotowia Ratunkowego w Grodzisku Mazowieckim omówił zakres i formy współpracy na terenie powiatu Pogotowia Ratunkowego i PSP podczas szkoleń, ćwiczeń i działań ratowniczych.
Przedstawiciel firmy budowlanej z Grodziska Mazowieckiego przedstawił zasady postępowania podczas działań ratownictwa technicznego w przypadku przewrócenia się samochodu z płynnym betonem .

 

wszystkie aktualności