do góry

Lista aktualności

26 LIP 2016

Odprawa przed wizytą Ojca Świętego na Jasnej Górze i otwarcie Centrum Operacyjnego Policji w Częstochowie

Odprawa przed wizytą Ojca Świętego na Jasnej Górze i otwarcie Centrum Operacyjnego Policji w Częstochowie
Odprawa przed wizytą Ojca Świętego na Jasnej Górze i otwarcie Centrum Operacyjnego Policji w Częstochowie

„Zadaniem służb będzie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy przyjadą do Częstochowy” – powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Szef MSWiA podkreślił także, że Centrum Operacyjne Policji w Częstochowie będzie służyło zapewnieniu bezpieczeństwa pielgrzymom nie tylko podczas Światowych Dni Młodzieży, ale także w przyszłości.

Minister Mariusz Błaszczak na odprawie powiedział, że wprowadzono jasny model dowodzenia operacją zabezpieczenia wizyty Ojca Świętego. Operację podzielono na dwie podoperacje – krakowską i katowicko-częstochowską. „Pragnę zapewnić, że służby są gotowe do zabezpieczenia zarówno uroczystości w Częstochowie, jak i w pozostałych miejscach” – podkreślił szef MSWiA. Za pośrednictwem obecnych na odprawie mediów zwrócił się również do wszystkich o to, aby podczas ŚDM nie lekceważyli żadnych zagrożeń.

W odprawie z ministrem Mariuszem Błaszczakiem wzięli udział szefowie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a wśród nich m.in. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski i komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Podczas odprawy wojewoda śląski oraz szefowie służb z województwa śląskiego złożyli meldunki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymom na Jasnej Górze.

Komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że śląska i częstochowska Policja ma duże doświadczenie w zabezpieczaniu tego typu uroczystości. W czasie Światowych Dni Młodzieży w Centrum funkcjonariusze wszystkich służb będą nadzorować i koordynować zabezpieczenie uroczystości w Częstochowie.

Śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Rączka powiedział, że siły krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zakończyły fazę przygotowań do wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Częstochowie. W zabezpieczeniu wizyty zaangażowanych będzie ponad 70 zastępów straży pożarnej i prawie 1000 ratowników z Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych.

Na zakończenie minister Mariusz Błaszczak serdecznie zaprosił wszystkich do przyjazdu do Polski oraz udziału w Światowych Dniach Młodzieży.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Aneta Gołębiowska, KW PSP Katowice

26 LIP 2016

Odprawa przed wizytą Ojca Świętego na Jasnej Górze i otwarcie Centrum Operacyjnego Policji w Częstochowie

wszystkie aktualności