do góry

Lista aktualności

11 LUT 2019

Odprawa roczna kadry kierowniczej PSP

Odprawa roczna kadry kierowniczej PSP
Odprawa roczna kadry kierowniczej PSP

7 lutego 2019 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wziął udział w odprawie kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. W odprawie tej wzięli udział komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, zastępcy komendanta głównego PSP, dyrektorzy biur KG PSP, komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół PSP, dyrektor CNBOP, komendanci miejscy i powiatowi PSP oraz przedstawiciele central związkowych.

Odprawa odbyła się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i poświęcona była działalności PSP w 2018 roku.

W swoim wystąpieniu sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński powiedział, że „ubiegły rok był to rok ciężkiej, ale rzetelnej pracy, którą funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP wykonywali w bardzo szerokim zakresie przedsięwzięć, udowadniając że są służbą profesjonalną, sprawną i dzięki ogromnym środkom, doskonale wyposażoną. Właśnie za taką postawę pragnę wszystkim strażakom podziękować” powiedział Jarosław Zieliński. Wiceszef MSWiA przypomniał sukces organizacyjny i profesjonalne zabezpieczenie operacyjne szczytu klimatycznego COP 24, który odbył się w grudniu 2018 roku w Katowicach, a także misję ratowniczą polskich strażaków podczas gaszenia pożarów lasów w Szwecji.

W 2018 roku Państwowa Straż Pożarna interweniowała średnio co jedną minutę, a do pożarów co trzy i pół minuty. PSP samodzielnie przeprowadziła ponad 250 tys. działań oraz blisko 110 tys. wspólnych działań z ochotniczymi strażami pożarnymi. Podczas odprawy zwrócono również uwagę na dobrą współpracę obu formacji w zeszłym roku. W porównaniu z 2017 r., spadła liczba samodzielnych interwencji PSP i OSP, a zanotowano wzrost liczby wspólnych interwencji (o 8,5 proc.).

Podczas odprawy komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wraz ze swoimi zastępcami przedstawił podsumowanie wszystkich obszarów działalności Państwowej Straży Pożarnej w ubiegłym roku.

Rok 2018 był okresem dalszej realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych. W ramach programu w zeszłym roku Państwowa Straż Pożarna realizowała 43 inwestycje budowlane, z czego 13 zostało już zakończonych. Z dofinansowania na remont strażnic skorzystało natomiast ponad 2,7 tys. jednostek OSP w łącznej kwocie 25 mln zł.

Gen. brygadier Leszek Suski wskazał, że tak istotne wsparcie finansowe dotyczące inwestycji i zakupów sprzętu dla PSP, wymaga odpowiedzialnego planowania i gospodarowania tymi środkami na każdym szczeblu decyzyjnym.

W czasie odprawy sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wraz z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim, wręczył podlaskiemu komendantowi wojewódzkiemu nadbryg. Jarosławowi Wendtowi i komendantowi Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Janowi Kołdejowi, okolicznościowe grawertony z okazji ukończenia przez nich pięćdziesiątego roku życia.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego
Zdjęcia: Tomasz Banaczkowski

11 LUT 2019

Odprawa roczna kadry kierowniczej PSP

wszystkie aktualności