do góry

Lista aktualności

11 LUT 2019

Odprawa w MSWiA dotycząca bezpieczeństwa w escape roomach

Odprawa w MSWiA dotycząca bezpieczeństwa w escape roomach
Odprawa w MSWiA dotycząca bezpieczeństwa w escape roomach

8 lutego 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pod przewodnictwem  premiera Mateusza Morawieckiego odbyła się odprawa dotycząca wdrożenia zmian prawnych w zakresie tzw. escape roomów. W naradzie wzięli udział Joachim Brudziński (szef MSWiA), Jadwiga Emilewicz (szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii), wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, wiceministrowie MSWiA Paweł Szefernaker i Krzysztof Kozłowski , Marek Suski – sekretarz stanu i szef gabinetu politycznego premiera, Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Od 5 stycznia do 7 lutego Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła kontrole w 520 z 545 zidentyfikowanych escape roomach. W trakcie kontroli stwierdzono ogółem prawie 2 tysiące uchybień. Nieprawidłowości, które stwierdzili strażacy, dotyczyły przede wszystkim zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwej szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania.

W lokalach stwierdzano również m.in. brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, użytkowanie prowizorycznych instalacji np. elektrycznych i grzewczych, brak aktualnych przeglądów technicznych oraz brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, określających m.in. sposób postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami budynku.

Najwięcej lokali skontrolowano na Pomorzu, Śląsku i na Mazowszu. „Nasze działania nie miały na celu utrudnienia przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej. Przyniosły konkretne, wymierne, dobre efekty” powiedział minister Joachim Brudziński. Szef MSWiA na ręce komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego złożył podziękowania dla strażaków za przeprowadzone działania kontrolno- rozpoznawcze.

Jak zaznaczył szef MSWiA, resort przygotował i wprowadził w życie nowelizację rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami właściciel, zarządca, użytkownik lub inny faktycznie władający takim obiektem lub jego częścią, powinien przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie oraz co najmniej raz na 2 lata, przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Pierwsze tego typu sprawdzenia należy przeprowadzić w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Rozporządzenie weszło w życie 29 stycznia br.

Opracowanie na podstawie materiałów MSWiA: kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego
Zdjęcia:Twitter MSWiA

wszystkie aktualności