przesuń do początku strony

Lista aktualności

05 KWI 2018

Odprawa z kierownictwem MSWiA w woj. dolnośląskim

5 kwietnia 2018 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się odprawa ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z szefami służb oraz komendantami z województwa dolnośląskiego: Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej. W odprawie wziął udział komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

W części odprawy dotyczącej tematyki funkcjonowania PSP, z prezentacją poświęconą jej dolnośląskiej strukturze, zadaniom oraz procesowi modernizacji, wystąpił dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny. Dzisiejsza Państwowa Straż Pożarna Dolnego Śląska, to nowoczesny i sprawnie funkcjonujący organizm ratowniczy, o którego sile i skuteczności decydują świetnie wyszkoleni i wyposażeni w ratowniczy sprzęt strażacy – ratownicy. Do obrony obywateli przed zagrożeniami mamy na Dolnym Śląsku ponad 2300 strażaków zawodowych, których wspiera ponad 11 tys. strażaków ochotników.

W 2017 roku dolnośląscy strażacy interweniowali ponad 46 tys. razy, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2016 o ponad 5 tys. zdarzeń. Wśród wielu z nich były takie akcje, jak w Świebodzicach, czy w Lądku Zdroju.

Dolnośląski komendant wojewódzki PSP przedstawił realizowane inwestycje modernizacyjne oraz budowlane m.in. nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakupy specjalistycznego sprzętu ratowniczego, który jest bezcennym narzędziem walki o życie zagrożonych ludzi.

Po odprawie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, komendant główny gen. brygadier Leszek Suski przybył do siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, gdzie w trybie roboczym spotkał się z kadrą kierowniczą dolnośląskiej PSP. W toku spotkania omówiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem formacji po wprowadzeniu w życie nowych rozwiązań systemowych.

Opracowanie: Lech Lewandowski (KW PSP Wrocław)
Zdjęcia: st. sekc. Patrycja Woron, Lech Lewandowski oraz Flickr MSWiA
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

05 KWI 2018

Odprawa z kierownictwem MSWiA w woj. dolnośląskim

wszystkie aktualności