przesuń do początku strony

Lista aktualności

12 KWI 2018

Odprawa z kierownictwem MSWiA w woj. małopolskim

Odprawa z kierownictwem MSWiA w woj. małopolskim
Odprawa z kierownictwem MSWiA w woj. małopolskim

11 kwietnia 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się odprawa ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z szefami służb oraz komendantami z województwa małopolskiego: Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej. W odprawie wziął udział komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

W części odprawy dotyczącej tematyki funkcjonowania PSP, z prezentacją poświęconą jej małopolskiej strukturze, zadaniom oraz procesowi modernizacji, wystąpił małopolski komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Stanisław Nowak. Aby zapewnić spokój i bezpieczeństwo mieszkańcom małopolski w minionym roku podejmowane były starania o doposażenie jednostek w profesjonalny sprzęt i pojazdy oraz wyposażenie osobiste strażaków. Efektem tych starań był zakup pojazdów, ubrań specjalnych oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych dla strażaków a także zakup wyposażenia dla grup specjalistycznych. Jak podkreślił nadbrygadier Stanisław Nowak satysfakcją napawa także fakt doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ok. 70 pojazdów, z których większość została dofinansowana z dotacji ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendanta głównego PSP. Ponadto małopolski komendant wojewódzki PSP przywołał majową uroczystość otwarcia strażnicy KP PSP w Bochni, która była zwieńczeniem kilkuletnich starań o wybudowanie wszechstronnej i funkcjonalnej siedziby dla bocheńskich strażaków.

Małopolski komendant wojewódzki PSP przedstawił również realizowane inwestycje modernizacyjne oraz budowlane m.in. budowę strażnicy KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym, termomodernizację budynków KW PSP w Krakowie oraz zakupy specjalistycznego sprzętu ratowniczego, który jest bezcennym narzędziem walki o życie zagrożonych ludzi.

W 2017 roku strażacy w małopolsce interweniowali 43 884 razy, co stanowi wzrost liczby interwencji w stosunku do roku 2016 o aż 25 %. O tym jak wysoce wyspecjalizowaną formacją jest Państwowa Straż Pożarna, może świadczyć to, że w ubiegłym roku zaledwie co czwarta interwencja związana była z gaszeniem pożaru. Statystycznie strażacy w 2017 roku wyjeżdżali do zdarzenia co 11 minut i 58 sekund, do miejscowego zagrożenia co 18 minut i 02 sekund, do pożaru co 47 minut i 48 sekund, a do alarmu fałszywego co 2 godziny i 38 minut. W tym roku strażacy w małopolsce do zdarzeń wzywani byli już ponad 9000 razy.

Po odprawie komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski w trybie roboczym spotkał się z kadrą kierowniczą małopolskiej PSP. W toku spotkania omówiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem formacji po wprowadzeniu w życie nowych rozwiązań systemowych dotyczące między innymi nowych wzorów umundurowania, zasad naboru do służby, wzrostu uposażeń oraz środków finansowych przeznaczanych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, materiały prasowe MSWiA
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

11 KWI 2018

Odprawa z kierownictwem MSWiA w woj. małopolskim

11 kwietnia 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się odprawa ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z szefami służb oraz komendantami z województwa małopolskiego: Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej.

wszystkie aktualności