do góry

Lista aktualności

25 LUT 2020

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

25 lutego 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 296 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Przedmiotowe rozporządzenie jest dostępne na stronie internetowej pod adresem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/296

wszystkie aktualności