przesuń do początku strony

Lista aktualności

14 LUT 2018

Otwarcie nowej siedziby KM PSP w Mysłowicach

Otwarcie nowej siedziby KM PSP w Mysłowicach
Otwarcie nowej siedziby KM PSP w Mysłowicach

13 lutego 2018 roku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji otwarcia siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Uroczystość ta była również okazją do symbolicznego przekazania w użytkowanie jednostkom Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych pojazdów i sprzętu ratowniczego zakupionego w 2017 roku oraz do wręczenia aktów włączenia jednostek OSP z terenu województwa śląskiego do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Meldunek o rozpoczęciu uroczystości odebrał komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski. Zaproszonych gości przywitał śląski komendant wojewódzki PSP bryg. Jacek Kleszczewski, który w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę budowy i modernizacji strażnic w województwie śląskim, wskazując bezpośredni wpływ warunków pełnienia służby przez strażaków na ich poziom wyszkolenia i przygotowania do działań ratowniczych.

Następnie dokonano uroczystego otwarcia komendy i wręczenia symbolicznego klucza komendantowi miejskiemu PSP w Mysłowicach mł. bryg. Mirosławowi Wiktorowi. Krajowy kapelan strażaków wyznania ewangelicko-augsburskiego ks. st. kpt. Adam Glajcar i kapelan strażaków archidiecezji katowickiej ks. Damian Gajdzik dokonali poświecenia strażnicy.

W dalszej części uroczystości komendom powiatowym i miejskim PSP przekazano siedem samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochód specjalny z drabiną hydrauliczną, trzy przyczepy do przewozu kontenerów i kontener paliwowy. Wartość zakupionego sprzętu to ponad 8 mln. zł., w tym środki PSP wyniosły ponad 470 tys. zł. Z kolei Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego otrzymały sześć samochodów ratowniczo-gaśniczych o wartości ponad 4.5 mln. zł., w tym prawie 2.1 mln. zł. to środki z dotacji MSWiA.

Ostatnią częścią uroczystości było wręczenie przez komendanta głównego PSP oraz śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP aktów włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego sześciu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych województwie śląskim.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, który zaakcentował wpływ warunków pełnienia służby na gotowość do działań ratowniczych. W dalszej części przemówienia życzył również, aby przekazany sprzęt dobrze służył wzmacnianiu potencjału ratowniczego powiatów i był wsparciem w realizacji coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

W uroczystości udział wzięli Pani Barbara Dziuk – Poseł na Sejm RP, przedstawiciele wojewody śląskiego, władz samorządowych, komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. śląskiego oraz przedstawiciele zespolonych służb, inspekcji i straży współpracujących z Państwową Strażą Pożarną.

Opracowanie: st. kpt. Aneta Gołębiowska
Zdjęcia: mł. kpt. Piotr Zwarycz
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

14 LUT 2018

Otwarcie nowej siedziby KM PSP w Mysłowicach

wszystkie aktualności