do góry

Lista aktualności

06 WRZ 2018

PODSUMOWANIE WAKACJI PRZEZ MSWiA

PODSUMOWANIE WAKACJI PRZEZ MSWiA
PODSUMOWANIE WAKACJI PRZEZ MSWiA

5 września 2018 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja prasowa wiceministra Jarosława Zielińskiego podsumowująca działania służb podczas wakacji.

W konferencji wziął udział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, zastępca komendanta głównego Policji nadinspektor Andrzej Szymczyk oraz przedstawiciele organizacji harcerskich.

– Tegoroczne wakacje były bezpieczniejsze, zwłaszcza jeśli chodzi o drogi – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński podsumowując bezpieczeństwo w czasie sezonu letniego. Wiceszef MSWiA podkreślił także bardzo dobrą współpracę służb z organizatorami obozów harcerskich.

W te wakacje na drogach odnotowano o ponad 10 procent wypadków mniej niż przed rokiem. O niemal 1,2 tys. osób zmniejszyła się liczba rannych w wypadkach, a zginęło o 26 osób mniej. Nad bezpieczeństwem kierowców, każdego dnia, czuwało ponad cztery tysiące policjantów ruchu drogowego. – Policja podjęła niemal 10 tysięcy kontroli stanu technicznego autokarów wiozących dzieci. Zatrzymała ponad 400 dowodów rejestracyjnych i stwierdziła ponad 600 usterek autokarów. W 280 przypadkach wycofano z ruchu niesprawne pojazdy – powiedział wiceszef MSWiA.

Nawiązując do tragicznych statystyk utonięć, podkreślił, że poprawa bezpieczeństwa nad wodą zawsze będzie jednym z najważniejszych priorytetów służb. W minione wakacje utonęło 214 osób, w tym 14 dzieci.

– Każdy z tych przypadków zostanie przeanalizowany pod kątem możliwości zapobiegania takim zdarzeniom w przyszłości – zapewnił wiceminister Jarosław Zieliński. Poinformował, że policja unowocześnia sprzęt służący do ratowania życia ludzkiego, kupując z Programu Modernizacji Służb Mundurowych m.in. łodzie patrolowo-ratownicze.

Wiceszef MSWiA podziękował wszystkim organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży, wychowawcom, służbom, a także szefom organizacji harcerskich za dobrą współpracę. Dzięki niej i porozumieniu podpisanemu przez organizacje harcerskie, Państwową Straż Pożarną, Policję i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych udało się  usprawnić m.in. łączność między obozami harcerskimi i służbami.

– Wszystkie z ponad tysiąca obozów zostały odwiedzone przez nasze służby. Nawiązano współpracę z organizatorami i komendantami obozów. Był z nimi ciągły kontakt. W 360 przypadkach straż pożarna udostępniła harcerzom swoje radiotelefony – zaznaczył wiceminister.

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa na obozach chwalił gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP. Straż pożarna nie odnotowała żadnych negatywnych zdarzeń. W 35 przypadkach podejmowała natomiast różne interwencje. W tym, w jedenastu, ze względu na silny wiat lub ulewny deszcz, pomagała ewakuować obozy. Duże znaczenie przywiązywano także do edukacji kadry i uczestników, których uczono, jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach np. w czasie pożaru, wichury czy zdarzeń nad wodą.  

Poniżej wypowiedź komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego na spotkaniu w MSWiA:

Opracowanie: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP na podstawie materiałów MSWiA
Zdjęcia: MSWiA
Film: MSWiA
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

06 WRZ 2018

PODSUMOWANIE WAKACJI PRZEZ MSWiA

wszystkie aktualności