do góry

Lista aktualności

26 MAJ 2020

POWIAT LĘBORSKI – dostarczanie żywności w pandemii.

POWIAT LĘBORSKI – dostarczanie żywności w pandemii.
POWIAT LĘBORSKI – dostarczanie żywności w pandemii.

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2 druhowie ochotniczych straży pożarnych powiatu lęborskiego czynnie włączyli się do działań. Pomagają w dowożeniu artykułów pierwszej potrzeby do osób w kwarantannie, m. in. dostarczają żywność i leki. Jednostki OSP wspierają swoimi działaniami samorządy oraz miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. W działaniach tych uczestniczą odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej strażacy ochotnicy, którzy udają się z pomocą materialną pod wskazane adresy. Artykuły dostarczane były przez strażaków z OSP Lębork.

Strażacy realizują te zadania stosując środki zabezpieczenia osobistego zgodne z rekomendacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Opracowanie: st. kpt. Piotr Krzemiński – KP PSP Lębork
Zdjęcia: OSP Lębork

26 MAJ 2020

POWIAT LĘBORSKI – dostarczanie żywności w pandemii.

wszystkie aktualności