do góry

Lista aktualności

16 LIP 2015

Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Komendantem Głównym PSP a Telewizją Polską SA

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju i Telewizja Polska S.A, 16 lipca 2015 r. podpisali list intencyjny, w którym zadeklarowano wolę współpracy przy opracowaniu ogólnopolskiego Systemu Powiadomień Straży Pożarnej. Jego celem jest zapewnienie środków technicznych dla komunikacji jednostek Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych i pozyskiwania przez PSP zwrotnych informacji od Ochotniczych Straży Pożarnych.
W tym celu planuje się wykorzystanie możliwości cyfrowej transmisji poprzez Naziemną Telewizję Cyfrową. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są często najbliżej miejsca gdzie powstaje pożar, dochodzi do wypadków drogowych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń, podczas których niezbędna jest interwencja straży pożarnej. Możliwe szybkie dotarcie z informacją o zdarzeniu do członków Ochotniczych Straży Pożarnych, pozwala na szybsze rozpoczęcie akcji ratowniczej, co z kolei może skutkować ograniczeniem rozmiarów pożaru, wypadku, klęski żywiołowej, a co najważniejsze może przyczynić się do uratowania życia ludzkiego.

List podpisany został w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a podpisali go: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz i członek Zarządu TVP S.A. dr Marian Zalewski.

Komendant główny PSP podkreślił dotychczasową rolę Telewizji Polskiej w systemie ostrzegania i informowania obywateli przed klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami poprzez wykorzystanie Regionalnego Systemu Ostrzegania, jak również prezentowania roli i misji Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w programach informacyjnych i publicystycznych. Natomiast dr Marian Zalewski wskazał na doświadczenie Telewizji Polskiej we wdrażaniu najnowocześniejszych technologii transmisji cyfrowej, czego przykładem może być wdrożony z sukcesem Regionalny System Ostrzegania.

Zdaniem gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza czas reakcji na zdarzenie przekłada się wprost na skuteczność akcji ratowniczej i rozmiary powstałych zniszczeń. Dlatego też współpraca  PSP i TVP nad zbudowaniem skutecznego sytemu powiadomień jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej jest tak istotna z punktu widzenia zarządzania zasobami organizacyjnymi straży pożarnej.


Strony wyraziły wspólną intencję współpracy uzależnionej od możliwości technicznych i organizacyjnych Stron w zakresie opracowania koncepcji:
- ogólnopolskiego Systemu Powiadomień Straży Pożarnej (SPSP) do komunikacji jednostek Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych;
- pozyskiwania przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej zwrotnych informacji z jednostek OSP z wykorzystaniem możliwości cyfrowej transmisji poprzez Naziemną Telewizję Cyfrową (NTC).

Opracowanie: Wydział Informacji i Promocji KG PSP;
Zdjęcia: mł. bryg. Katarzyna Boguszewska, Wydział Informacji i Promocji KG PSP


16 LIP 2015

Podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Komendantem Głównym PSP a Telewizją Polską SA

 

wszystkie aktualności