do góry

Lista aktualności

11 STY 2019

Podpisanie dwuletniego Planu Współpracy między Państwową Strażą Pożarną a Federalną Służbą Ratownictwa Technicznego

Podpisanie dwuletniego Planu Współpracy między Państwową Strażą Pożarną a Federalną Służbą Ratownictwa Technicznego
Podpisanie dwuletniego Planu Współpracy między Państwową Strażą Pożarną a Federalną Służbą Ratownictwa Technicznego

11 stycznia 2019 roku,  gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny PSP, gościł delegację z Niemiec:  Albrechta Broemme – Prezydenta Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego (THW) oraz  Sebastiana Golda – Pełnomocnika Federalnej Służby THW na kraje związkowe Berlin, Brandenburgię i Saksonię-Anhalt.

Głównym punktem wydarzenia było podpisanie dwuletniego Planu Współpracy między Państwową Strażą Pożarną a Federalną Służbą THW. Plan objął m.in. ćwiczenia oraz przedsięwzięcia szkoleniowe, realizowane po dwóch stronach granicy. Wspólny udział obu służb w zaplanowanych działaniach pozwoli na wymianę wiedzy, metod działania i doświadczeń, a tym samym na jeszcze lepsze przygotowanie do zagrożeń codziennych i poważnych katastrof.

Federalna Służba THW od wielu lat jest jednym z głównych partnerów zagranicznych Państwowej Straży Pożarnej. Oparta w zdecydowanej większości na wolontariuszach, stanowi istotny element niemieckiego systemu ratownictwa i ochrony ludności. Tylko w 2017 r. wolontariusze THW przeznaczyli łącznie ok. 680 000 godzin na realizowane misje i inną pomoc techniczną.

Organizacja ta jest jednocześnie istotnym członkiem społeczności międzynarodowej, prowadzącym działania ratownicze, humanitarne i rozwojowe w kilku regionach świata.

Opracowanie: Adrian Bucałowski, Biuro Współpracy Międzynarodowej
Zdjęcia: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Głównego.

11 STY 2019

Podpisanie dwuletniego Planu Współpracy między Państwową Strażą Pożarną a Federalną Służbą Ratownictwa Technicznego

wszystkie aktualności