do góry

Lista aktualności

22 LIP 2020

Podpisanie porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ministerstwem Cyfryzacji

Podpisanie porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ministerstwem Cyfryzacji
Podpisanie porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ministerstwem Cyfryzacji

22 lipca 2020 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ministrem Cyfryzacji.

Przedmiotem porozumienia jest uregulowanie warunków współpracy w zakresie umożliwienia Państwowej Straży Pożarnej publikacji treści w ramach Portalu RP dostępnego pod adresem GOV.PL Dzięki Portalowi RP obywatele mają dostęp do całego spektrum usług świadczonych przez administrację publiczną i inne podmioty realizujące zadania publiczne w Polsce. Porozumienie umożliwi ujednolicenie formy i treści publikowanych przez komendy PSP wszystkich szczebli.

Dzięki podpisanemu porozumieniu bardzo ważny obszar funkcjonowania państwa jakim jest Państwowa Straż Pożarna trafia do głównego kanału komunikacji pomiędzy obywatelami a administracją publiczną. Ta komunikacja odbywać się będzie na portalu GOV.PL – powiedział minister Zagórski.

Sygnatariuszami porozumienia są nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oraz minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego
Zdjęcia: Artur Kowalczyk, Przegląd Pożarniczy

22 LIP 2020

Podpisanie porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Ministerstwem Cyfryzacji

wszystkie aktualności