do góry

Lista aktualności

04 STY 2019

Podpisanie umowy z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii

Podpisanie umowy z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii
Podpisanie umowy z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii

3 stycznia 2019 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski podpisał umowę z Dyrektorem Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii płk dr n. biol. Robertem ZDANOWSKIM. Umowa dotyczyła zakresu prowadzenia analiz laboratoryjnych podejrzanych przesyłek zawierających materiał charakteryzujący się szczególnie wysokim ryzykiem zagrożenia biologicznego.

Realizacja w/w umowy wynika z zapisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z których wynika, że w celu dokonania ostatecznej weryfikacji niezidentyfikowanych przesyłek pod kątem możliwości wystąpienia zagrożenia biologicznego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zawiera stosowną umowę z laboratorium posiadającym możliwości badawcze w zakresie prowadzenia analiz laboratoryjnych podejrzanych przesyłek zawierających materiał charakteryzujący się szczególnie wysokim ryzykiem zagrożenia biologicznego.

Umowa zawarta została na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego
Wprowadził: Gabinet Komendanta Głównego

07 STY 2019

Podpisanie umowy z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii

wszystkie aktualności