do góry

Lista aktualności

11 MAR 2019

Podsumowanie XIII Edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

Podsumowanie XIII Edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”
Podsumowanie XIII Edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

8 marca 2019 roku w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża odbyło się uroczyste podsumowanie XIII Edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Spotkanie to było znakomitą okazją do wręczenia laureatom symbolicznych podziękowań za wieloletni i bezinteresowny udział w tak szlachetnym przedsięwzięciu.

W 2018 roku podczas XIII edycji wspólnego programu Państwowej Straży Pożarnej, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Polskiego Czerwonego Krzyża zebrane zostało 6588 litrów krwi, a uczestniczyło w nim 2641 strażaków z 40 jednostek organizacyjnych Państwowej Straży pożarnej i 144 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

W uroczystym spotkaniu udział wziął nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który podziękował za zaangażowanie w przedsięwzięciu oraz wręczył laureatom symboliczne upominki.

Komisja Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża dokonała analizy wyników XIII edycji Programu, biorąc pod uwagę wskaźnik „ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce”, a także oceny zaangażowania Strażaków Indywidualnych w zakresie działań promocyjnych i organizacyjnych,  atrakcyjności promocji i efektywności podejmowanych działań. Analiza ta pozwoliła wyłonić laureatów w trzech kategoriach:

W kategorii I – Najaktywniejsza Jednostka PSP:

  I miejsce – Komenda Powiatowa PSP Nakło, okręg kujawsko-pomorski;
 II miejsce – Komenda Miejska РSP Nowy Sącz, okręg małopolski;
III miejsce – Komenda Powiatowa PSP Mońki, okręg podlaski.

W kategorii II — Najaktywniejsza Jednostka OSP:

  I miejsce – Klub HDK PCK przy Zarządzie Oddziału Miejskiego OSP RP w Bydgoszczy, okręg kujawsko-pomorski;
 II miejsce – OSP Moszczenica, okręg małopolski;
III miejsce – OSP Lubanice, okręg lubuski.

W kategorii III — Najaktywniejszy Strażak Indywidualny:

  I miejsce – Pan Krzysztof Wielgus OSP Brudzewice, okręg łódzki;
 II miejsce – Pan Bartosz Wajda z OSP Papowo Biskupie, okręg kujawsko-pomorski;
III miejsce – Pani Karolina Kwaśnica-Kania z OSP Izdebnik, okręg małopolski.

Wyróżnienie Przewodniczącego Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK dla Pana Marcina Swenderskiego z Komendy Powiatowej PSP w Legnicy – okręg dolnośląski.

Opracowanie: mł. bryg. Radosław Moraczewski
Zdjęcia: M. Książkiewicz

12 MAR 2019

Podsumowanie XIII Edycji Programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

wszystkie aktualności