do góry

Lista aktualności

11 CZE 2020

Porozumienie o współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Porozumienie o współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Porozumienie o współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Porozumienie o współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Porozumienie o współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

10 czerwca 2020 roku w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, komendanta głównego PSP z Tomaszem Nowakowskim, prezesem ARiMR.

Podpisano porozumienie o współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sygnatariusze porozumienia za cel współpracy przyjęli upowszechnianie wiedzy o działaniach każdej ze stron. Porozumienie szczególnie dotyczy współpracy w zakresie propagowania działań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, skierowanych do rolników oraz mieszkańców wsi i obszarów wiejskich, jak również członków ochotniczych straży pożarnych.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego
Zdjęcia: ARiMR

wszystkie aktualności