do góry

Lista aktualności

17 LIP 2020

Porozumienie o współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Porozumienie o współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Porozumienie o współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Porozumienie o współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Porozumienie o współpracy między Państwową Strażą Pożarną i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

17 lipca 2020 r. w siedzibie centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawarto porozumienie między Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i KRUS.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca między stronami dotycząca zadań mających na celu propagowanie działań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym skierowanych do rolników oraz mieszkańców wsi i obszarów wiejskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

KRUS i PSP będą podejmowały wspólne przedsięwzięcia organizacyjne i merytoryczne promujące dokonania i osiągnięcia stron porozumienia, wspólnie upowszechniały wiedzę nt. rozpoznawanych na obszarach wiejskich zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych; a także razem prowadziły działania obejmujące szeroką tematykę prewencyjną.

Współpraca pomiędzy stronami odbywać się będzie na szczeblach: centralnym - pomiędzy Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej a Centralą Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz lokalnym – po uzgodnieniu z właściwymi terytorialnie Komendami Wojewódzkimi i Powiatowymi (Miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej, a oddziałami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Z ramienia KRUS porozumienie podpisała prezes kasy dr Aleksandra Hadzik, a w imieniu KG PSP komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Opracowanie: na podstawie mat. KRUS
Zdjęcie: KRUS

wszystkie aktualności