do góry

Lista aktualności

10 CZE 2020

Posiedzenia dyrektorów generalnych Ochrony Ludności Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz dyrektorów generalnych Ochrony Ludności Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Państw Kandydujących

Posiedzenia dyrektorów generalnych Ochrony Ludności Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz dyrektorów generalnych Ochrony Ludności Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Państw Kandydujących
Posiedzenia dyrektorów generalnych Ochrony Ludności Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz dyrektorów generalnych Ochrony Ludności Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Państw Kandydujących

Królestwo Danii, sprawujące roczne przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), zaprosiło kierownictwo instytucji wiodących w Sieci Ochrony Ludności RPMB do udziału w posiedzeniu podsumowującym prace prowadzone w drugim półroczu 2019 roku i pierwszym półroczu 2020 roku.

Ze względu na trwającą pandemię, wydarzenie odbyło się w formie wideokonferencji, zorganizowanej 8 czerwca 2020 roku.

Polskiej delegacji przewodniczył nadbryg. dr inż Adam Konieczny – zastępca komendanta głównego PSP, zastępca szefa OCK.

Sieć Ochrony Ludności RPMB została utworzona na początku lat dwutysięcznych. Od samego początku jej intencją było podnoszenie poziomu bezpieczeństwa regionu przez zaangażowanie w międzynarodowe inicjatywy m.in. państwowych instytucji (służb ratowniczych, agencji zarządzania kryzysowego i ochrony ludności), podmiotów akademickich czy samorządów lokalnych.

Podczas wideokonferencji został m.in. podsumowany stan realizacji działań i projektów, w których zaangażowane są również podmioty z Polski, w tym Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. 

Prowadzone działania obejmują szeroki zakres tematyczny: od identyfikacji wyzwań dla służb ratowniczych i administracji ochrony ludności, przez dopasowanie do nich badań, programów nauczania czy rozwiązań technologicznych, aż po rozwój zaangażowania społecznego w budowanie odporności na zdarzenia codzienne i poważne katastrofy.

Uczestnicy odnieśli się również do zastosowanych strategii krajowych w reakcji na pandemię, dzieląc się doświadczeniami i wstępnymi wnioskami.

Królestwo Danii podsumowało wydarzenia swojego przewodnictwa i przekazało prezydencję Litwie, która koordynować będzie prace RPMB od 1 lipca br. do 30 czerwca 2021 r.

9 czerwca 2020 roku odbyło się 44. Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Państw Kandydujących, któremu przewodniczyła prezydencja chorwacka.

Polskiej delegacji przewodniczył nadbryg. dr inż. Adam Konieczny – zastępca komendanta głównego PSP, zastępca szefa OCK oraz dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej mgr inż. Stanisław Ręcławowicz.

Posiedzenia dyrektorów generalnych organizowane są w każdym półroczu przez państwo sprawujące prezydencję w Radzie UE oraz Komisję Europejską.  W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele kierownictwa wiodących instytucji ochrony ludności z poszczególnych krajów, w tym szefowie służb ratowniczych, przewodniczący agencji rządowych oraz dyrektorzy departamentów w ministerstwach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cywilne. Polska uczestniczy w posiedzeniach dyrektorów generalnych od początku lat dwutysięcznych. Spotkania stanowią platformę wymiany informacji na temat ostatnich działań w dziedzinie ochrony ludności, podjętych przez Komisję Europejską oraz państwa uczestniczące w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności. 

Tematem przewodnim spotkania była wymiana wstępnych wniosków i lekcji wyciągniętych z wybuchu pandemii COVID-19, tak w zakresie działań wewnątrzkrajowych, jak i międzynarodowych.

Uczestnicy odnieśli się do również do opublikowanej na początku miesiąca propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej, która ma na celu m.in. wzmocnienie strategicznej rezerwy zasobów ratowniczych i humanitarnych Mechanizmu – rescEU oraz zwiększenie jego zdolności operacyjnych, logistycznych i koordynacyjnych.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności odegrał istotną rolę we wsparciu państw unijnych i pozaunijnych, dotkniętych pandemią koronawirusa.

Delegacje biorące udział w wideokonferencji podkreślały m.in. konieczność oparcia proponowanych rozwiązań na nie tylko wstępnych, ale i końcowych wnioskach z reakcji na pandemię, a także potrzebę równomiernego usprawniania Mechanizmu pod kątem przygotowania nie tylko pandemie, ale też inne katastrofy i kryzysy zagrażające UE i państwom trzecim.

Na koniec spotkania swój program prac na najbliższe miesiące przedstawiła delegacja z Niemiec, które 1 lipca br. obejmują półroczne przewodnictwo w Radzie UE.

Opracowanie: Biuro Współpracy Międzynarodowej KG PSP
Zdjęcia: Artur Kowalczyk, Przegląd Pożarniczy

10 CZE 2020

Posiedzenia dyrektorów generalnych Ochrony Ludności Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz dyrektorów generalnych Ochrony Ludności Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Państw Kandydujących

wszystkie aktualności