do góry

Lista aktualności

20 MAR 2008

Posiedzenie Kapituły Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego

20 marca br. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Kapituły Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego w składzie:

1. płk poż. w st. spocz. Zdzisław FILINGIER
2. płk poż. w st. spocz. Henryk KALICIECKI
3. płk poż. w st. spocz. Tadeusz LINDER
4. płk poż. w st. spocz. Marian ZIELIŃSKI
5. gen. brygadier w st. spocz. Feliks DELA - Kanclerz Kapituły
6. gen. brygadier w st. spocz. Teofil JANKOWSKI - V-ce Kanclerz Kapituły
7. nadbryg. w st. spocz. Roman KAŹMIERCZAK - Sekretarz Kapituły
8. nadbryg. w st. spocz. Ryszard KORZENIEWSKI
9. st. bryg. Dariusz MALINOWSKI
10. gen. brygadier. w st. spocz. Zbigniew MERES - V-ce Kanclerz Kapituły
11. st. bryg. w st. spocz. Bogdan PRZYSŁUPSKI
12. nadbryg. w st. spocz. Ignacy ŚCIBIOREK

W posiedzeniu wziął udział Pan Zbigniew Sosnowski - Podsekretarz Stanu w MSWiA oraz nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania członkowie Kapituły pod przewodnictwem gen. brygadiera Feliksa Deli, rozpatrzyli wnioski o nadanie Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego, nadesłane z jednostek organizacyjnych PSP oraz Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (łącznie 38 wniosków). Przy tak wspaniałej okazji, w sposób szczególny, Kapitała wyróżniła tym Medalem nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza.
Komendant Główny zaprezentował zebranym kierunki rozwoju naszej formacji jak też omówił prace nad budową Krajowego Systemu Ratowniczego w kontekście tworzonych Centrów Powiadamiania Ratunkowego, które w pełni będą realizowały ideę „numeru 112".

wszystkie aktualności