do góry

Lista aktualności

02 LIP 2019

Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Komendzie Głównej PSP

Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Komendzie Głównej PSP
Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Komendzie Głównej PSP

26 czerwca 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w którym udział wziął gen. brygadier Leszek SUSKI – komendant główny PSP.

W trakcie spotkania, przedstawiciele związku zwrócili się do gen. brygadiera Leszka Suskiego z prośbą o  omówienie spraw interesujących stronę społeczną, w tym między innymi:

  • uwarunkowania rozdziału miejsc dla kandydatów na różne formy kształcenia w szkołach PSP – Komendant Główny PSP poinformował, że ostateczne decyzje w tym zakresie zostaną podjęte w najbliższych dniach, strona społeczna otrzyma podpisane „rozdzielniki” miejsc wraz z kryteriami, jakimi kierowano się dokonując przedmiotowego rozstrzygnięć,
  • trudności w obsadzie stanowisk w codziennym rozkładzie czasu służby, związane między innymi z kwestiami w zakresie systemu wynagradzania. Uzgodniono, że należy przeanalizować konstrukcję funkcjonujących aktualnie rozwiązań w zakresie uposażeń strażaków, w celu wypracowania nowych propozycji, służących zapewnieniu ekonomicznej atrakcyjności służby na wszystkich stanowiskach służbowych w PSP. W tym celu zostanie powołany zespół roboczy, który wypracuje rekomendacje dla kierownictwa KG PSP.
  • interpretacji przepisu § 15 ust. 5 zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 5), w odniesieniu do użyczania samochodów służbowych członkom organizacji związkowych. Komendant Główny PSP poinformował, że istnieje możliwość takiego wsparcia działalności społecznej, lecz użycie służbowych środków transportu, powinno być ściśle związane z realizacją zadań statutowych związku zawodowego. Zauważył przy tym, że względu na konieczność zachowania gotowości bojowej jednostek organizacyjnych PSP oraz względy ekonomiczne, użycie pojazdów przez stronę społeczną nie powinno negatywnie wpływać na funkcjonowanie komend. Odnosząc się do kwestii odpłatności za użytkowanie pojazdu służbowego (w tym koszty paliwa), poinformował, że decyzję w tym zakresie powinien podjąć kierownik jednostki użyczającej pojazd, zważywszy między innymi na uwarunkowania finansowe tej komendy.

Komendant główny PSP zadeklarował ponadto wolę dalszej dobrej współpracy z członkami ZZS „Florian”, ukierunkowanej na poprawę warunków służby i pracy w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: asp. Tomasz Banaczkowski, Przegląd Pożarniczy

02 LIP 2019

Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” w Komendzie Głównej PSP

wszystkie aktualności