do góry

Lista aktualności

29 SIE 2017

Posiedzenie Zespołu w CNBOP-PIB

Posiedzenie Zespołu w CNBOP-PIB
Posiedzenie Zespołu w CNBOP-PIB
Posiedzenie Zespołu w CNBOP-PIB
Posiedzenie Zespołu w CNBOP-PIB
W dniach 28-29 sierpnia 2017 r. na terenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie odbyło się drugie posiedzenie Zespołu do prac nad projektami nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

wszystkie aktualności