do góry

Lista aktualności

01 LUT 2019

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

1 lutego 2019 roku gen. brygadier Leszek Suski komendant główny PSP, powierzył bryg. mgr. inż. Januszowi GANCARCZYKOWI pełnienie obowiązków dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Dotychczasowy dyrektor CMP, st. bryg. Paweł Rochala został Doradcą Komendanta. Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski podziękował st. bryg. Pawłowi Rochali za dotychczasową służbę.

Opracowanie: KG PSP
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego

01 LUT 2019

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

wszystkie aktualności