do góry

Lista aktualności

23 GRU 2019

Powierzenie pełnienia obowiązków

Z dniem 23 grudnia 2019 r. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków:

– dyrektora Biura Kadr i Organizacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej  st. bryg. mgr. inż. Tomaszowi Zającowi.

Dotychczasowy dyrektor Biura Kadr i Organizacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej  st. bryg. mgr inż. Marcin Wilczyński na własną prośbę został przeniesiony do pełnienia służby w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie k/Otwocka.

Opracowanie: KG PSP

wszystkie aktualności