do góry

Lista aktualności

14 WRZ 2020

Poznań – III Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”

Wdzięczni Polskiej Wsi
Wdzięczni Polskiej Wsi

Uroczystości z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztofa Hejduka, wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. Bryg. Dariusza Matczaka, jego zastępców – bryg. Jarosława Zamelczyka i mł. bryg. Roberta Natunewicza, a także komendantów miejskich i powiatowych PSP z województwa wielkopolskiego i wielu zaproszonych gości rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium Maryjnym na Pólku pod Bralinem, którą odprawił arcybiskup Stanisław Gądecki.  Po uroczystej mszy korowód dożynkowy na czele z premierem, władzami kościelnymi, przedstawicielami rządu i samorządu przy akompaniamencie orkiestry dętej przeszedł  spod Sanktuarium pod scenę.

Podczas festynu jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa zaprezentowały pojazdy ratowniczo-gaśnicze, a swoje umiejętności zademonstrowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kwilcza z powiatu międzychodzkiego.

Czytaj na Fb: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/posts/3163404617118663 

Opracowanie: mł. bryg. Lucyna Rudzińska
Zdjęcia: st. kpt. Andrzej Kaczmarek

13 WRZ 2020

Poznań - Wdzięczni Polskiej Wsi

 

wszystkie aktualności