do góry

Lista aktualności

14 KWI 2008

Prace nad projektami teleinformatycznymi w PSP

 

Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009" przewiduje przeprowadzenie stopniowej modernizacji PSP, między innymi w zakresie struktury teleinformatycznej.

 

Wzrastające zapotrzebowanie na skuteczną i szybką wymianę informacji między użytkownikami, przy uwzględnieniu szerokiego pakietu oferowanych na rynku telekomunikacyjnym usług, wymusza modernizację istniejących oraz budowę nowych systemów teleinformatycznych w PSP.

 

Projektowane systemy mają umożliwić poprawę wykonywania ustawowych obowiązków PSP poprzez podniesienie jakości informacji wykorzystywanej w administrowaniu organizacją oraz ograniczenie istniejących zakłóceń w jej funkcjonowaniu.

 

Państwowa Straż Pożarna w związku z w/w Ustawą realizuje dwa projekty:

- system przetwarzania danych,

- system wymiany danych i głosu.
wszystkie aktualności