do góry

Lista aktualności

25 WRZ 2019

Prezentacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku po modernizacji oraz przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego

Prezentacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku po modernizacji oraz przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego
Prezentacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku po modernizacji oraz przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego

23 września 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się uroczystość prezentacji obiektów strażnicy po modernizacji oraz przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego.

W wydarzeniu oprócz kadry kierowniczej i strażaków świdnickiej jednostki wzięli udział m.in.: Pan Sylwester Tułajew sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Artur Soboń sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pani Agata Grula dyrektor generalna lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, st. bryg. Grzegorz Alinowski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, komendanci miejscy i powiatowi, a także przedstawiciele miasta i powiatu.

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej reprezentowali: bryg. Tomasz Kołodziejczyk, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego, kpt. Cezary Karolak z Biura Kadr i Organizacji w KG PSP, kpt. Bartosz Pawnik z Biura Prawnego w KG PSP.

Jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku została utworzona w 1992 roku. Przekazano jej wówczas plac i budynki z lat 50 należące wcześniej do WSK PZL Świdnik. Wtedy to przeprowadzono jedynie bieżące remonty, aby straż mogła funkcjonować w nowo powstałej komendzie. Większe prace miały miejsce w latach 2003-2007, kiedy to wykonano pierwszy etap modernizacji obiektów komendy. Rozbudowano garaże jednostki ratowniczo-gaśniczej, powstał nowy dach i wyremontowano pomieszczenia. Środki na realizację inwestycji pochodzą z kilku źródeł, zarówno programów rządowych jak też środków unijnych. Udało się uzyskać łącznie 3,8 mln złotych, m.in. z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

W ramach prac przeprowadzono modernizację budynków komendy, przebudowano plac i parkingi, powstał nowy budynek do ćwiczeń strażaków oraz wielofunkcyjne boisko. Trenażer zawiera pomieszczenia zlokalizowane poniżej poziomu terenu z możliwością ich zadymienia, a także studnię do ćwiczeń ewakuacji ludzi i zwierząt. Przeprowadzony został też remont garaży, kotłowni i pomieszczeń socjalnych. Zainstalowane zostały również ogniwa fotowoltaiczne. Z kolei nowy pojazd o wartości prawie 1,2 mln złotych to GCBA 5/32 zakupiony w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Pojazdy i sprzęt zakupione w ramach ww. projektu służą do organizacji i wsparcia działań na drogach oraz są rozlokowane w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP na terenie całego kraju stanowiących zabezpieczenie drogowych szlaków komunikacyjnych.

Na podstawie: portal Lublin112.pl 

25 WRZ 2019

Prezentacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku po modernizacji oraz przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego

wszystkie aktualności