do góry

Lista aktualności

05 WRZ 2008

Projekt: Europejski numer ratunkowy 112. Budowa transgranicznego systemu zarządzania działaniami ratowniczymi w układzie Polski i Litwy - pilotaż

W dniu 3 września 2008 o godz. 13:00 w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku miało miejsce spotkania w sprawie realizacji projektu pt. „Europejski numer ratunkowy 112. Budowa transgranicznego systemu zarządzania działaniami ratowniczymi w układzie Polski i Litwy - pilotaż" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska przez strażaków polskich z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i litewskich z Alytusa i Mariampola.

 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli  między innymi: nadbryg. Janusz Skulich  Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Maciej Żywno Wojewoda Podlaski,  płk Arunas Tautkevicius Komendant Wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie, płk Vidas Barauskas Komendant Wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Mariampolu oraz Komendanci Wojewódzcy PSP  Białegostoku i Olsztyna.

 

     

 

W trakcie spotkania przyjęto koncepcję budowy CPR-ów w każdym powiecie, które będą skupiać co najmniej dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego. Centra te będą przyjmować wszelkie zgłoszenia alarmowe kierowane na numery 998, 999 i 112, dysponować siły i środki ratownicze oraz koordynować ich działania na podległym sobie terenie. Projekt zakłada budowę przy udziale środków uniijnych 19 CPR-ów w województwie Warmińsko-Mazurskim i 7 w województwie podlaskim. Tworzenie pozostałych 7 CPR-ów w województwie podlaskim zostanie sfinansowane z budżetu państwa.

Uzgodnione, że osoby uczestniczące w spotkaniu będą podejmować starania o wpisanie zarówno po stronie Polskiej jak i Litewskiej omawianego projektu na listę projektów o znaczeniu strategicznym realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska.

Spotkanie zakończyło się konferencją prasową.

 

Opracowanie: KW PSP Białystok

wszystkie aktualności