do góry

Lista aktualności

20 MAJ 2020

Promesy na zakup samochodów dla OSP z Mazowsza

Promesy na zakup samochodów dla OSP z Mazowsza
Promesy na zakup samochodów dla OSP z Mazowsza

Wozy ratowniczo-gaśnicze o wartości ponad 20 mln złotych trafią do strażaków ochotników z województwa mazowieckiego. Prezydent Andrzej Duda wręczył w Płońsku promesy dla 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a pięć jednostek OSP odebrało gaśnicze wozy bojowe. W przekazaniu promes oraz sprzętu dla OSP wziął udział Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA oraz nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że służba strażaków ochotników ma wielkie znaczenie dla budowy systemu bezpieczeństwa Polski.

- Wasza służba ma wielkie znaczenie dla budowy systemu bezpieczeństwa kraju. Tych bardzo dobrych doświadczeń strażacy ochotnicy mają dużo. Mogą być one wykorzystane do poprawy bezpieczeństwa ludności i sprawniejszego niesienia pomocy – zaznaczył prezydent.

Za zaangażowanie i trud codziennej pracy dziękował strażakom ochotnikom wiceminister Maciej Wąsik.

- Druhowie ochotnicy są z nami nie tylko wtedy, gdy dzieje się coś złego. Niosą zawsze pomoc swoim sąsiadom. Dziękuję im za codzienną, często niewidoczną służbę. Niech święty Florian zawsze Wam sprzyja - powiedział wiceszef MSWiA.

Nowe wozy ratowniczo-gaśnicze otrzymają jednostki OSP z Mazowsza m.in. z powiatów: ciechanowskiego, otwockiego, płockiego, płońskiego, wołomińskiego i żuromińskiego.

Podczas spotkania pięć jednostek OSP odebrało gaśnicze wozy bojowe przekazane przez jednostki PSP. Są to: OSP Gąsocin, OSP Młock, OSP Czyżew, OSP Kownaty i OSP Joniec.

W województwie mazowieckim funkcjonuje 1931 jednostek OSP, w tym 548 w KSRG. W 2019 roku strażacy ochotnicy na Mazowszu wyjeżdżali do różnych akcji ponad 19 tys. razy. Wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ochotnicy współdziałali prawie 17 tys. razy.

OSP w całej Polsce otrzymają ponad 500 nowych wozów strażackich

Dzięki ponad 500 nowym pojazdom strażacy ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców swoich miejscowości. Zakupione wozy strażackie trafią zarówno do jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jak i poza nim.

Wartość jednego samochodu to ok. 760 tys. zł. Łączna dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do całości zakupów to blisko 18 mln zł, a 40 mln zł pochodzi ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które wynoszą w sumie blisko 53 mln zł. Pozostałe źródła finansowania to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.

Nowe wozy trafią łącznie do 515 jednostek OSP w całej Polsce. Najwięcej wozów otrzymają województwa: mazowieckie (68 wozów), wielkopolskie (59 wozów) oraz małopolskie (51 wozów).

W całym kraju jest ponad 16 tys. jednostek OSP, w tym ok. 4,5 tys. w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Źródło: MSWiA oraz KG PSP

20 MAJ 2020

Promesy na zakup samochodów dla OSP z Mazowsza

wszystkie aktualności