do góry

Lista aktualności

09 LIP 2020

Promesy na zakup samochodów dla ochotniczych straży pożarnych woj. lubelskiego

Promesy na zakup samochodów dla ochotniczych straży pożarnych woj. lubelskiego
Promesy na zakup samochodów dla ochotniczych straży pożarnych woj. lubelskiego

9 lipca 2020 r w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której zostały wręczone potwierdzenia finansowania zakupów 36 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego.

Wręczenia promes dokonali: wiceprezes Rady Ministrów, minister Aktywów Państwowych – Jacek Sasin, komendant główny PSP – nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz prezes zarządu WFOŚiGW w Lublinie – Paweł Gilowski.

Przedmiotem finansowania jest 35 średnich samochodów o wartości jednostkowej 760 tys. zł oraz jeden lekki samochód o wartości 400 tys. zł.       

Beneficjentami są zarówno jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (28 jednostek) jak i jednostki OSP spoza systemu (8 jednostek).

Łączna wartość projektu to 27 mln zł w tym łączna kwota dofinansowania z budżetu państwa: 19,5 mln zł natomiast udział własny samorządów i OSP 7,5 mln zł.

Na dotacje budżetu państwa składa się:

  • Dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: (3,9 mln zł.)
  • Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: (13,9 mln zł.)
  • Dotacja Komendanta Głównego PSP  tj. środki z firm ubezpieczeniowych przeznaczone wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej pozostające w dyspozycji KG PSP): (1,7 mln zł.)

Opracowanie: mł. bryg. Jarosław Hamaluk – KW PSP w Lublinie
Zdjęcia: mł. kpt. Marcin Rozwałka – KM  PSP w Lublinie

09 LIP 2020

Promesy na zakup samochodów dla ochotniczych straży pożarnych woj. lubelskiego

wszystkie aktualności