do góry

Lista aktualności

10 LIP 2020

Promesy na zakup samochodów dla ochotniczych straży pożarnych z woj. świętokrzyskiego

Promesy na zakup samochodów dla ochotniczych straży pożarnych z woj. świętokrzyskiego
Promesy na zakup samochodów dla ochotniczych straży pożarnych z woj. świętokrzyskiego

10 lipca 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia promes na zakup 28 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. świętokrzyskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Głównemu PSP nadbryg. Andrzejowi Bartkowiakowi.

Zebranych na uroczystości strażaków oraz zaproszonych gości przywitał Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Krzysztof Ciosek, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim, dzięki którym możliwe będzie zrealizowanie zakupu pojazdów dla jednostek OSP.

Głównym momentem uroczystości było wręczenie promes dla przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wręczenia promes dokonał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w asyście: Parlamentarzystów, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości ponad 20 milionów złotych trafią do jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz jednostek OSP spoza systemu.

Fundusze na zakup nowych samochodów pochodzą z: rezerwy celowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji Komendanta Głównego PSP oraz środków samorządowych.

Opracowanie: kpt. Kamil Ciepielewski – KW PSP w Kielcach
Zdjęcia: bryg. Jakub Kubicki – KW PSP w Kielcach

10 LIP 2020

Promesy na zakup samochodów dla ochotniczych straży pożarnych z woj. świętokrzyskiego

wszystkie aktualności