do góry

Lista aktualności

13 MAJ 2019

Promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP województwa śląskiego

Promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP województwa śląskiego
Promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP województwa śląskiego

9 maja 2019 roku w westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa śląskiego.

Uczestników i zaproszonych gości powitał gospodarz uroczystości, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Następnie głos zabrał sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który w swoim okolicznościowym wystąpieniu podkreślił: „…Zakup tych samochodów pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa. Inwestycje w straż pożarną to inwestycje w bezpieczeństwo  obywateli. Dzisiaj trudno byłoby sobie wyobrazić system bezpieczeństwa państwa bez działań straży pożarnej…”. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim podmiotom za wsparcie finansowe i złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka.

Z kolei komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski zabierając głos, podkreślił, iż od kilku lat zwiększają się środki finansowe z budżetu państwa przeznaczone na zakup sprzętu i samochodów pożarniczych. Podziękował także samorządowcom za wsparcie finansowe, bez którego nie byłby możliwy zakup tylu samochodów. Przypomniał również, iż zakupy te są finansowane także ze środków finansowych, pochodzących z ubezpieczeń.

W dalszej kolejności wystąpił marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, który podziękował śląskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP za przekonanie go do współfinansowania zakupów sprzętu dla straży pożarnych wspólnie ze stroną rządową. Zadeklarował także zwiększenie wsparcia finansowego na te cele w kolejnych latach.

Następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, w asyście komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego, dokonał uroczystego przekazania promes na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, przedstawicielom samorządów oraz czterdziestu trzech jednostek ochotniczych straży pożarnych województwa śląskiego.

Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje 945 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym 379 włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Całkowita wartość promes to ponad 30 mln złotych, z czego ponad 15 mln złotych pochodzi ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Opracowanie: mł. bryg. Aneta Gołębiowska KW PSP w Katowicach
Zdjęcia: KW PSP w Katowicach, Śląski Urząd Wojewódzki

13 MAJ 2019

Promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP województwa śląskiego

wszystkie aktualności