do góry

Lista aktualności

28 CZE 2008

Promocja absolwentów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

178 słuchaczy zakończyło 2. letnią naukę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Uroczysta promocja odbyła się w piątek 27 czerwca 2008 roku. Na placu Szkoły zgromadzili się zaproszeni goście, rodzice absolwentów oraz sami promowani. Wśród gości miejsce na trybunie zajęli komendanci wojewódzcy, miejscy PSP, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu p. Zofia Hryhorowicz, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb, byli komendanci Szkoły, p.o. dziekana Wydziału Społeczno- Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa płk Jerzy Golianek i wielu innych. 
Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz promował na stopień młodszego aspiranta 61 kadetów kursu stacjonarnego i 113 słuchaczy kursu zaocznego. Wyróżnieni kadeci otrzymali za postępy w nauce i zaangażowanie w prace na rzecz Szkoły nagrody pieniężne i rzeczowe.
Za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce na roczniku 2006/2008 Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak uhonorował nagrodą rzeczową prymusa Szkoły. W imieniu Waldemara Pawlaka nagrodę wręczył v-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. wielkopolskiego nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński. Prymus Szkoły mł. asp. inż. Michał Karczewski w imieniu wszystkich promowanych podziękował kierownictwu Szkoły i kadrze dydaktycznej za trud włożony w opiekę i wychowanie oraz rzetelne przygotowanie absolwentów do zawodu strażaka.

 

 
oprac. mł. bryg. Maria Urbańska

wszystkie aktualności