do góry

Lista aktualności

09 LIP 2019

Promocja absolwentów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

Promocja absolwentów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
Promocja absolwentów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

6 lipca 2019 roku kadeci XXVII Dziennego Studium Aspirantów oraz słuchacze VII Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego przystąpili do uroczystej promocji na placu apelowym szkoły. To zwieńczenie dwóch lat intensywnej nauki i ciężkiej pracy ukoronowane awansem na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim oraz tytułem technika pożarnictwa.

Na uroczystości stawili się jej główni bohaterowie - promowani strażacy, a także liczne grono ich rodzin, przyjaciół i znajomych, którzy byli świadkami tej podniosłej chwili. Wśród gości był także gen. brygadier Leszek Suski komendant główny PSP.

Promocja poprzedzona była uroczystą mszą świętą odprawioną w kościele pw. Św. Trójcy na poznańskim Dębcu, którą koncelebrowali zaproszeni księża - ksiądz st. bryg. dr Jan Krynicki kapelan krajowy strażaków, ksiądz Mateusz Drob oraz szkolny kapelan - ksiądz prałat Stanisław Wojtaszek.

Prymusem rocznika został mł. asp. Dawid Sztyrak, który w przemówieniu końcowym podziękował kadrze szkoły za trud włożony w przygotowanie absolwentów do rozpoczęcia nowego etapu w życiu, jakim będzie rozpoczęcie służby stałej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Przy okazji uroczystości promowania nowych aspirantów PSP wręczono nagrody i odznaczenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Szkoły.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi komendanta szkoły st. bryg. Jana Kołdeja oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę kpt. Jacka Chełstowskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Brązową Odznaką za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej mł. kpt. Sebastiana Lichtańskiego.

Nagrodę Komendanta Głównego PSP za zaangażowanie w działalność pedagogiczną i wychowawczą stanowiącą istotny wkład w budowanie autorytetu nauczyciela otrzymali:

– bryg. Arkadiusz Kawczyński,
– bryg. Jacek Breś,
– st. kpt. Paweł Sekura.

Po zakończeniu promocji absolwenci studium dziennego zostaną skierowani do komend na terenie kraju, gdzie podejmą służbę stałą, a słuchacze kursu zawodowego powrócą do swoich jednostek macierzystych aby kontynuować w nich pracę na wyższych stanowiskach służbowych.

Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk – SA PSP w Poznaniu

09 LIP 2019

Promocja absolwentów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

wszystkie aktualności