do góry

Lista aktualności

02 GRU 2019

Promocja oficerska żołnierzy Wojska Polskiego

Promocja oficerska żołnierzy Wojska Polskiego
Promocja oficerska żołnierzy Wojska Polskiego

1 grudnia 2019 roku dwustu żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej stanęło na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie by odebrać promocję na pierwszy stopień oficerski. W asyście honorowej żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego promocji dokonali: gen. dyw. pil. Jan Śliwka, pierwszy zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Wiesław Kukuła dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej i gen. dyw. Marek Sokołowski inspektor szkolenia Dowództwa Generalnego SZ. W uroczystości wziął także udział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski.

Na zakończenie uroczystości reprezentanci promowanych wraz z gen. dyw. pil. Janem Śliwką złożyli kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a Placem Piłsudskiego przemaszerowała defilada pododdziałów biorących udział w promocji.

Opracowanie i zdjęcia: materiały Dowództwa Garnizonu Warszawa i WOT

02 GRU 2019

Promocja oficerska żołnierzy Wojska Polskiego

wszystkie aktualności