do góry

Lista aktualności

09 LIP 2019

Promocja w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

Promocja w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Promocja w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

5 lipca 2019 roku na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XXI turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz  absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
w zawodzie technik pożarnictwa. Promocja poprzedzona została uroczystą mszą świętą na Jasnej Górze, której przewodniczył  biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ks. dr Andrzej Przybylski. W mszy świętej udział wzięła kadra szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych.

Do promocji przystąpiło 88 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, promowanych było również 176 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik pożarnictwa, wśród których było sześć pań.

Absolwentom nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tadeusz Jopek.

Uroczysta promocja była zwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technik pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę.

Kształcenie w Centralnej Szkole odbywało się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach. Ćwiczenia praktyczne odbywały się głównie na terenie największego w Polsce poligonu pożarniczego, na którym jest ponad 50 stanowisk ćwiczebnych.

Opracowanie i zdjęcia: CS PSP w Częstochowie

09 LIP 2019

Promocja w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

wszystkie aktualności