do góry

Lista aktualności

01 KWI 2008

Przekazanie samochodów pożarniczych zakupionych w ramach realizacji programu Interreg III A - Polsko Niemieckiego Pogranicza

28 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP odbyło się uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych zakupionych w ramach realizacji programu Interreg III A - Polsko Niemieckiego Pogranicza na obszarze krajów związkowych Meklemburgii Pomorza Przedniego/Brandenburgii - Polska (województwo zachodniopomorskie).

W uroczystościach udział wzięli: nadbryg. Marek Kowalski - Z-ca Komendanta Głównego PSP, Wojewoda Zachodniopomorski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektor Delegatury NIK w Szczecinie, Lekarz Wojewódzki,
Z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, przedstawiciele władz samorządowych woj. zachodniopomorskiego oraz komendanci Powiatowi/Miejscy PSP ze Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu i Polic. Ważnym gościem uroczystości był V-ce Starosta powiatu Uecker - Randow, gdyż to właśnie władze samorządowe niniejszego powiatu podpisały deklarację partnerstwa dla projektu pt.: "Partnerstwo dla Ratownictwa".

 

Transgraniczny system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, klęskom żywiołowym i wielkoobszarowym pożarom lasów". Wykonanie założeń powyższego programu umożliwiło zakup czterech ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczania stref skażeń, które zostały wprowadzone do podziału bojowego w KM PSP w Szczecinie, KM PSP w Koszalinie, KP PSP w Policach i KP PSP w Kołobrzegu. Dwa ciężkie pojazdy sprzętowe ratownictwa chemiczno-ekologicznego przekazane zostały do KM PSP w Szczecinie i KM PSP w Koszalinie.
Środki finansowe na zakup powyższych samochodów w blisko 73% pochodziły z funduszy Unijnych natomiast reszta sfinansowana została ze środków Komendy Głównej PSP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządów lokalnych. Do Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie zostały zakupione jeszcze 2 nowe pojazdy: samochód cysterna i samochód kwatermistrzowski, sfinansowane ze środków własnych KM PSP w Szczecinie i Urzędu Miasta Szczecin.

wszystkie aktualności