do góry

Lista aktualności

25 LUT 2008

Przekazanie samochodów ratownictwa technicznego i chemicznego zakupionych w ramach programu SPOT szkole PSP w Bydgoszczy

W dniu 8 lutego 2008 roku w Szkole Podoficerskiej w Bydgoszczy z-ca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski uroczyście przekazał dwa ciężkie samochody ratownictwa technicznego i chemicznego. 

Samochody te zostały zakupione w ramach projektów: „Wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych w samochody ratownictwa technicznego" i „Wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych w samochody ratownictwa chemicznego" realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Całkowita wartość projektów (w ramach każdego projektu zakupiono 5 samochodów) wynosi 21 822 800 zł, z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 15 175 500 zł.

Celem tych projektów jest podniesienie poziomu efektywności ratownictwa na drogach krajowych poprzez stworzenie możliwości skracania czasu dojazdu na miejsce zdarzenia oraz efektywniejsze zabezpieczenie przed skutkami katastrof i wypadków. Poprzez zwiększenie ilości i jakości sprzętu służącego ratownictwu drogowemu będzie można skuteczniej i szybciej udzielać pomocy minimalizując skutki wypadków dla poszkodowanych, a w przypadku katastrof z udziałem materiałów niebezpiecznych zmniejszać ich negatywny wpływ na środowisko, a pośrednio zmniejszać również straty społeczno - ekonomiczne.

 

W uroczystościach wzięli także udział m.in:

- Rafał Bruski - wojewoda kujawsko-pomorski,

- Piotr Całbecki - marszałek województwa kujawsko-pomorskiego,

- st.bryg. Tomasz Leszczyński - Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP,

- dh Zdzisław Dąbrowski - Prezes ZW ZOSP RP.

 

wszystkie aktualności