do góry

Lista aktualności

23 STY 2008

Przekazanie samochodów ratownictwa technicznego i chemicznego zakupionych w ramach programu SPOT.

W dniu 23 stycznia 2008 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie nadbryg. Janusz Skulich - Zastępca Komendanta Głównego PSP dokonał uroczystego przekazania Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP trzech nowych samochodów przeznaczonych do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa drogowego, chemicznego i technicznego.

Dwa z nich, tj. ciężki samochód ratownictwa technicznego oraz ciężki samochód ratownictwa chemicznego, zostały zakupione w ramach projektów: „Wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych w samochody ratownictwa technicznego” i „Wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych w samochody ratownictwa chemicznego" realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Całkowita wartość projektów (w ramach każdego projektu zakupiono 5 samochodów) wynosi 21 822 800 zł, z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 15 175 500 zł.

Celem tych projektów jest podniesienie poziomu efektywności ratownictwa na drogach krajowych poprzez stworzenie możliwości skracania czasu dojazdu na miejsce zdarzenia oraz efektywniejsze zabezpieczenie przed skutkami katastrof i wypadków. Poprzez zwiększenie ilości i jakości sprzętu służącego ratownictwu drogowemu będzie można skuteczniej i szybciej udzielać pomocy minimalizując skutki wypadków dla poszkodowanych, a w przypadku katastrof z udziałem materiałów niebezpiecznych zmniejszać ich negatywny wpływ na środowisko, a pośrednio zmniejszać również straty społeczno - ekonomiczne.

 

 

 

 

Wśród zaproszonych gości w uroczystym przekazaniu samochodów uczestniczyli m.in:
- nadbryg. Ryszard Psujek - Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- ks. mł. bryg. Krzysztof Jackowski - Kapelan Krajowy Strażaków,
- bryg. mgr inż. Mariusz Wejdelek - Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy,
- st. bryg. mgr inż. Bogdan Łasica - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP m. st. Warszawy. 

 

wszystkie aktualności