do góry

Lista aktualności

18 WRZ 2019

Przekazanie samochodu dla OSP Trzęśniew

Przekazanie samochodu dla OSP Trzęśniew
Przekazanie samochodu dla OSP Trzęśniew

14 września 2019 roku jednostce OSP Trzęśniew, w powiecie kolskim woj. wielkopolskie przekazano samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3/24 Volvo. Jednostka OSP Trzęśniew niedawno świętowała stulecie swojego istnienia.

Uroczystość przekazania samochodu rozpoczęła się od złożenia meldunku wojewodzie wielkopolskiemu Zbigniewowi Hoffmannowi przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Krzysztofa Żurawika.

Zakup samochodu o całkowitej wartości 760 tys. zł współfinansowany został ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako dotacja zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG” – 300 tys. zł, budżetu gminy Kościelec  – 215 tys. zł, z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia – 149 666 zł, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w 2019 roku” – 95 334 zł.

W uroczystości uczestniczyła delegacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w składzie: st. bryg. Sławomir Dzielnicki – zastępca dyrektora Biura Kontroli, Skarg i Wniosków, st. bryg. Sławomir Zając – naczelnik w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń oraz mł. bryg. Zofia Zarzycka – naczelnik w Biurze Kontroli, Skarg i Wniosków.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Kole

18 WRZ 2019

Przekazanie samochodu dla OSP Trzęśniew

wszystkie aktualności