do góry

Lista aktualności

18 WRZ 2019

Przekazanie samochodu dla OSP w Rajgrodzie

Przekazanie samochodu dla OSP w Rajgrodzie
Przekazanie samochodu dla OSP w Rajgrodzie

15 września 2019 roku na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.

W uroczystościach udział wzięli: pan Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Jarosław Wendt, podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Maciej Borzyszkowski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 769 tys. zł. Środki finansowe na jego zakup pochodziły w zdecydowanej większości z budżetu państwa przy udziale samorządu lokalnego. Dofinansowanie ze strony komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej wyniosło 110 tys. zł, dotacji w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 80 tys. zł, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 270 tys. zł, Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie 259.980 zł oraz Starostwa Powiatowego w Grajewie 50 tys. zł.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie
Zdjęcia: dh Żaneta Chylińska, OSP w Rajgrodzie

18 WRZ 2019

Przekazanie samochodu dla OSP w Rajgrodzie

wszystkie aktualności