do góry

Lista aktualności

03 GRU 2019

Przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP w Stawiskach

Przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP w Stawiskach
Przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP w Stawiskach

30 listopada 2019 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach odbył się uroczysty apel z okazji przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Volvo.

Uroczystego przekazania pojazdu pożarniczego dokonał Jarosław Zieliński poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gen. brygadier Leszek Suski komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Andrzej Sobolewski zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Maciej Borzyszkowski prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agnieszka Rutkowska burmistrz gminy Stawiski.

Zakup pojazdu był możliwy dzięki montażowi finansowemu i wykorzystaniu środków z budżetu gminy Stawiski, środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji komendanta głównego PSP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, środków fundacji „Orlen – Dar Serca” oraz środków pochodzących z innych źródeł. Koszt nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wyniósł prawie 725 tys. złotych.

Wraz z przekazaniem pojazdu jednostce OSP Stawiski odbyło się przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Mercedes jednostce OSP Poryte, który zastąpił 31-letniego Stara 244.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Białymstoku i UG Stawiski

03 GRU 2019

Przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP w Stawiskach

wszystkie aktualności