do góry

Lista aktualności

12 SIE 2019

Przekazanie samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnej

Przekazanie samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnej
Przekazanie samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnej

10 sierpnia br. na placu przed obiektem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnej gm. Szumowo, odbyło się uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego jednostce OSP w Srebrnej. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR M78/12.227LA-LF trafił do tej jednostki z Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu. W uroczystościach udział wzięli również Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Sobolewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Marek Adam Komorowski, Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych OSP gminy Kołaki Kościelne dh Adam Łubnicki i gminy Szumowo dh Robert Rosiak.

W imieniu gospodarzy, zaproszonych gości, zgromadzonych członków jednostek OSP i mieszkańców miejscowości Srebrna gorąco powitał Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman.

Po wystąpieniu Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, został przedstawiony rys historyczny jednostki OSP w Srebrnej. Następnie odczytany został akt przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego, po czym Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wraz z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim i z-cą Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzejem Sobolewskim przekazali kluczyki i dokumenty wozu na ręce Prezesa, Naczelnika i kierowcy OSP w Srebrnej, który dokonał próby technicznej i prezentacji samochodu.

Po przekazaniu i poświęceniu samochodu głos zabrał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, który podkreślił rolę ochotniczych straży pożarnych i podziękował druhom ochotnikom za ich ofiarność w niesieniu pomocy oraz pogratulował otrzymania samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystość zakończono złożeniem meldunku Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Zambrów 

12 SIE 2019

OSP Srebrna

wszystkie aktualności