do góry

Lista aktualności

14 KWI 2008

Przygotowania Państwowej Straży Pożarnej do EURO 2012

W dniu 14 kwietnia 2008 r. na kolegium Komendanta Głównego PSP powołano grupę zadaniową, która niezależnie od dotychczas realizowanych zadań przez PSP, przygotuje i oszacuje koszty logistyczno-finansowe związane organizacją EURO 2012.

Najważniejsze zadania dla PSP w związku z EURO 2012 w Polsce.

1. Nadzór nad procesem uzgadniania projektów budowlanych obiektów związanych z organizacją EURO, w szczególności stadionów piłkarskich, hoteli, infrastruktury komunikacyjnej.

2. Udział w pracach legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz warunków technicznych dla obiektów sportowych.

3. Opiniowanie w zakresie wydania pozwolenia na imprezę masową oraz uzgodnienie szczegółowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

4. Opracowanie koncepcji działań MSWiA oraz służb jemu podległych w zakresie gotowości ratowniczej podmiotów KSRG, w tym zorganizowania działań ratowniczych w związku z EURO 2012.

5. Koordynacja sposobu wykorzystania środków pomocowych UE.

6. Opracowanie koncepcji współpracy międzynarodowej.

7. Udział w pracach zespołu MSWiA ds.EURO oraz 4 powołanych grupach roboczych ds. naukowo - badawczych, wykorzystania środków UE, łączności, prawno - legislacyjnych.

Najważniejsze zadania zrealizowane dotychczas lub realizowane obecnie przez PSP w związku z EURO 2012 w Polsce.

1. Wyznaczenie przedstawicieli do pracy w Zespole MSWiA, 4 grup roboczych tego Zespołu oraz koordynatora przygotowań.

2. Zgłoszenie do MSWiA oraz MSiT propozycji podjęcia działań w zakresie określenia warunków technicznych dla obiektów sportowych.

3. Przesłanie do MSWiA propozycji roboczych zapisów dotyczących powyższej kwestii oraz wyznaczenie ekspertów do prac w zespole do tych spraw.

4. Przygotowanie propozycji zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

5. Organizacja spotkania w sprawie metodyki badania reakcji na ogień siedzeń oraz sztucznej nawierzchni na stadionach - kwiecień 2008 r.

wszystkie aktualności