do góry

Lista aktualności

30 LIP 2018

SZWECJA – RAPORT Z OSTATNICH GODZIN

SZWECJA – RAPORT Z OSTATNICH GODZIN
SZWECJA – RAPORT Z OSTATNICH GODZIN

Polscy strażacy w dalszym ciągu biorą czynny udział w gaszeniu pożarów lasów w środkowej Szwecji. Jak już informowaliśmy, działania od samego początku były przez nich prowadzone w trzech strefach.

W związku z tym, że w strefie 1 (okolice miejscowości Storbrattan) oraz w strefie 2 (okolice miejscowości Kontoret), dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu, sytuacja uległa znacznej poprawie, strefy te już zostały przekazane szwedzkim strażakom.

W dalszym ciągu działania gaśnicze prowadzone są w strefie 3 (pomiędzy miejscowościami Karbole i Ljusdal). Wcześniejsze prace pozwoliły na częściowe ugaszenie wielu ognisk pożaru, jednak w dalszym ciągu dostarczane są duże ilości wody do stanowisk gaśniczych, a nasi strażacy utrzymują pełną gotowość bojową.

Ze względu na znacznie utrudniony dostęp do terenu (wzniesienia, głazy, a także częściowo również podmokły teren), na najbardziej newralgicznych punktach w pasie zachodnim rozprzestrzeniania pożaru, działania w ostatnim czasie prowadzone były bezpośrednio przez strażaków, przy użyciu sprzętu burzącego i podręcznego sprzętu gaśniczego. Na podstawie ich bezpośrednich meldunków z miejsca, zmagania wspomagane były przez zrzuty wody ze śmigłowców. Stale w działaniach zaangażowanych jest od 50 do 60 strażaków PSP oraz 24 pojazdy PSP, a prace prowadzone są nieprzerwanie przez dwie zmiany w systemie 12/12.

Sytuacja na miejscu stale się poprawia, dzięki czemu strona szwedzka zezwoliła na powrót mieszkańców miejscowości Karbole do miejsc zamieszkania. W godzinach wieczornych (29 lipca br.) zaobserwowano przyjazd pierwszych mieszkańców.

Zmieniła się też sytuacja pogodowa, bowiem przez weekend spadł długo oczekiwany deszcz, a w najbliższych dniach przewidywane jest zachmurzenie, lekki wiatr w kierunku północnym lub północno-zachodnim oraz dalsze przelotne opady. W związku z aktualną sytuacją, dziś, a najpóźniej jutro, podjęta zostanie decyzja odnośnie czasu pobytu polskiej misji na terytorium Szwecji.

Po raz kolejny Szef Sztabu w miejscowości Sveg na spotkaniu z dowództwem modułu GFFFV Poland w bazie operacji podziękował za współpracę i ogromne zaangażowanie.

Opracowanie: KCKRiOL
Zdjęcia: GFFFV Poland/Obiektiv.com
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

30 LIP 2018

SZWECJA – RAPORT Z OSTATNICH GODZIN

 

wszystkie aktualności